Chào mừng bạn đến với website Máy Xây Dựng Cường Anh – Mayxaydungcuonganh.com. Việc bạn truy cập và sử dụng website này đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng dưới đây.

1. Chấp Thuận Các Điều Khoản

Khi truy cập và sử dụng website này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng website.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Toàn bộ nội dung trên website bao gồm văn bản, hình ảnh, video, logo, biểu tượng và các tài liệu khác đều thuộc quyền sở hữu của Máy Xây Dựng Cường Anh và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, phân phối, chỉnh sửa hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Sử Dụng Website

Bạn được cấp quyền sử dụng website để tham khảo thông tin và mua sắm sản phẩm. Bạn không được sử dụng website cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc vi phạm các quy định pháp luật hiện hành. Bạn không được thực hiện các hành động gây hại đến hoạt động của website hoặc truy cập trái phép vào các hệ thống của chúng tôi.

4. Thông Tin Cá Nhân

Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn được thực hiện theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Vui lòng xem Chính sách Bảo mật để biết thêm chi tiết.

5. Nội Dung Người Dùng

Khi bạn gửi bất kỳ nội dung nào lên website (bao gồm bình luận, đánh giá, hoặc bất kỳ thông tin nào khác), bạn cam kết rằng nội dung đó không vi phạm pháp luật, không gây hại cho bất kỳ bên thứ ba nào và bạn có quyền sử dụng nội dung đó. Chúng tôi có quyền loại bỏ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi cho là không phù hợp.

6. Liên Kết Đến Website Khác

Website có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động của các trang web đó. Việc bạn truy cập vào các liên kết này là hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro.

7. Giới Hạn Trách Nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng website, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả. Chúng tôi không đảm bảo rằng website sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

8. Thay Đổi Điều Khoản Sử Dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng website sau khi có các thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

9. Luật Áp Dụng

Các điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng website sẽ được giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

10. Thông Tin Liên Hệ

Địa chỉ: 180 đường Kim Giang, phường Đại Kim, phường Hoàng Mai, Hà Nội

Số điện thoại: 0986.278.892

Email: mayxdcuonganh@gmail.com