Tìm Hiểu Về Tiêu chuẩn Quốc gia 10837:2015 Về Cần Trục và Dây Cáp

Hiện nay, Việt Nam đang áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10837:2015 về Cần trục – Dây cáp – Bảo dưỡng, bảo trì, kiểm tra và loại bỏ. Tiêu chuẩn này có những quy định quan trọng như sau:

1. Phạm vi áp dụng của Tiêu chuẩn TCVN 10837:2015

Tiêu chuẩn TCVN 10837:2015 quy định các nguyên tắc chung về bảo dưỡng, bảo trì, kiểm tra và loại bỏ dây cáp thép sử dụng trong cần trục và palăng.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại cần trục sau đây:

 • Cần trục cáp và cần trục cáp dạng cổng;
 • Cần trục công xôn (trên cột, trên tường hoặc cần trục trên nền đất);
 • Cần trục tàu thủy;
 • Cần trục cột buồm và cần trục cột buồm kiểu cáp chằng;
 • Cần trục cột buồm kiểu chân cứng;
 • Cần trục nổi;
 • Cần trục tự hành;
 • Cầu trục;
 • Cầu trục chân đế và bán chân đế;
 • Cần trục chân đế và bán chân đế;
 • Cần trục đường sắt;
 • Cần trục tháp;
 • Cần trục ngoài khơi (cần trục lắp trên các kết cấu cố định đỡ bởi đáy biển hoặc lắp trên các khối nổi đỡ bởi các phao).

Tiêu chuẩn TCVN 10837:2015 cũng áp dụng cho cáp trên các cần trục sử dụng móc treo, gầu ngoạm, nam châm, gầu múc, gầu đào, lưỡi gạt, dĩa nâng, được vận hành bằng tay, bằng điện hay thủy lực. Ngoài ra, tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho cáp dùng cho các palăng hoặc khối palăng.

Xem tiếp:  Cùng Nhau Khám Phá Bí Quyết Kéo Dài Tuổi Thọ Máy Phát Điện

Tuy nhiên, việc sử dụng dây xoắn từ sợi vật liệu tổng hợp hoặc dây thép kết hợp với lớp bọc bằng vật liệu tổng hợp không được khuyến khích. Việc cuốn một lớp lên tang có thể gây đứt nhiều sợi phía trong trước khi có các dấu hiệu thấy được của việc đứt sợi hoặc mòn đáng kể trên mặt ngoài cáp. Tiêu chuẩn không quy định về việc loại bỏ sự kết hợp này.

Tiêu chuẩn TCVN 10837:2015

2. Tài liệu viện dẫn của Tiêu chuẩn TCVN 10837:2015

Đối với việc áp dụng Tiêu chuẩn TCVN 10837:2015, các tài liệu viện dẫn sau đây là rất quan trọng. Đối với những tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với những tài liệu không ghi năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

ISO 17893, Steel wire ropes – Vocabulary, designation and classification (Dây cáp thép – Từ vựng, ký hiệu và phân loại).

3. Thuật ngữ và định nghĩa trong Tiêu chuẩn TCVN 10837:2015

Tiêu chuẩn TCVN 10837:2015 sử dụng thuật ngữ và định nghĩa trong ISO 17893 và các thuật ngữ, định nghĩa sau đây:

 • Đường kính danh nghĩa (nominal diameter): Đường kính được sử dụng để ký hiệu cáp.
 • Đường kính đo (measured diameter): Đường kính thực tế của cáp.
 • Đường kính tham chiếu (reference diameter): Đường kính của phần cáp không chịu uốn.
 • Vùng cáp chéo (cross-over zone): Phần cáp trùng với vùng chéo nhau của các vòng cuốn.
 • Vòng cuốn (wrap): Một vòng của cáp quanh tang.
 • Tang cáp (reel): Trục cuộn có gờ trên đó cáp được cuốn vào.
 • Kiểm tra định kỳ dây cáp (wire rope periodic inspection): Kiểm tra chuyên sâu bằng nhìn và đo cáp.
 • Người có thẩm quyền (competent person): Người có kiến thức và kinh nghiệm về dây cáp sử dụng trên cần trục và palăng.
 • Đứt sợi vùng lõm (valley wire break): Đứt sợi xuất hiện tại điểm tiếp xúc giữa các tao cáp hoặc vùng lõm giữa hai tao cáp phía ngoài.
 • Mức độ nghiêm trọng (severity rating): Tổng hư hỏng được tính bằng phần trăm so với loại bỏ.
Xem tiếp:  Nguyên Tắc An Toàn Khi Vận Hành Xe Nâng Người Trên Cao

Để biết thêm chi tiết, bạn có thể tải về toàn văn File Word Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật cùng các văn bản hướng dẫn.

Bài viết liên quan